لطفا کمی صبر کنید

درد مشترک استقلال و پرسپولیس/ دروازه‌بان‌هایی که مشتری ندارند!

استقلال و پرسپولیس در کنار همه تضادهایی که با یکدیگر دارند، وجوه اشتراک فراوانی هم دارند که بی تمایل نبودن دروازه بان های آنها برای جدایی، یکی از آنهاست.