لطفا کمی صبر کنید

شرط بازیکنان نفت طلاییه برای شرکت در تمرینات