لطفا کمی صبر کنید

میک مک درموت تا زمانی که مطالباتش را از استقلال نگیرد، ایران را ترک نمی کند