لطفا کمی صبر کنید

نوری، عضو کمیته فنی استقلال: تنها مشکل تیم گلزنی است؛ بازدهی چشمی در خط هافبک بیشتر است