لطفا کمی صبر کنید

هیچ‌کس در تیم ملی خودش را ستاره نمی‌داند

سعید عزت اللهی درباره شرایط خود در تیم آمکار و بازی برای تیم‌ ‌ملی ایران با سایت باشگاه‌اش به صحبت پرداخت.