لطفا کمی صبر کنید

دو شاکی دیگر پرسپولیس طلب خود را بخشیدند

حامد کاویانپور و میثم بائو بازیکنان سابق پرسپولیس طلب خود از این تیم را بخشیدند.