لطفا کمی صبر کنید

رقابت فولام و کوئینز پارک رنجرز بر سر قدوس

ستاره ایرانی تیم اوسترشوند سوئد مورد توجه دو تیم انگلیسی فولام و کوئینز پارک رنجرز قرارگرفته است.