لطفا کمی صبر کنید

برای سال‌مرگ منصورخان پورحیدری / چو مرغ شب خواندی و رفتی!

- یکسال از درگذشت منصور پورحیدری می‌گذرد، اما یاد او، تعصب او و عشق او به استقلال و رنگ آبی هنوز مثل قبل زنده است.