لطفا کمی صبر کنید

بونوچی: کیفیت زیادی در ترکیب میلان می بینم؛ باید از بازی مقابل ساسولو به مسیر اصلی برگردیم