لطفا کمی صبر کنید

ایجنت کریشیتو: با مصدومیت غلام، ناپولی قطعا وارد نقل و انتقالات می شود اما هنوز تماسی با آن ها نداشتیم