لطفا کمی صبر کنید

میرابلی در واکنش به صحبت های برلوسکونی: نمی توانم پاسخ او را بدهم؛ از اینکه باعث نا امیدی هواداران شده ایم، متاسفم