لطفا کمی صبر کنید

سیمونه اینزاگی: دو بار غلبه بر یوونتوس در عرض چند هفته، اتفاقی نیست؛ فراتر از حد انتظار بوده ایم