لطفا کمی صبر کنید

مصاف تأسیسات دریایی با قعرنشین در غیاب آقای گل/ شاگردان لک به دنبال هموار کردن مسیر صدرنشینی گیتی پسند

تیم فوتسال تأسیسات دریایی در غیاب مهدی جاوید به مصاف تیم انتهای جدولی هیئت فوتبال قم خواهد رفت.