لطفا کمی صبر کنید

۱۰۰ میلیون از استقلال طلب داریم

وزیری گفت: بابت رضایت نامه قائدی ۲۰۰ میلیون از استقلال طلب داشتیم که ۱۰۰ میلیون آن را گرفته ایم و ۱۰۰ میلیون دیگر می‌خواهیم.