لطفا کمی صبر کنید

ماجرای عادل و فیلم شعله و جبارسینگ!

- عادل امشب با حضور امید سینک، خاطره جالبی تعریف کرد.