لطفا کمی صبر کنید

اندرسون، سرمربی سوئد: اگر همانند دور مقدماتی بازی کنیم، قادر به شکست ایتالیا خواهیم بود