لطفا کمی صبر کنید

فدریکو دی فرانچسکو، وینگر بولونیا به دلیل مصدومیت دو ماه خانه نشین شد