لطفا کمی صبر کنید

باشگاه 105ساله مودنا، اعلام وررشکستگی کرد و از لیگ های حرفه ای ایتالیا اخراج شد