لطفا کمی صبر کنید

از زیدان تا توتی؛ واکنش اهالی فوتبال به بازنشستگی آندره آ پیرلو (بخش اول-بازیکنان بازنشسته)