لطفا کمی صبر کنید

ناینگولان: با وجود دی فرانچسکو، همه احساس می کنند، مهم هستند؛ می خواهم جایگاهم در تیم ملی را حفظ کنم