لطفا کمی صبر کنید

ماریو گوتسه: هدفم بازی کردن در تیم ملی خواهد بود؛ احساس بسیار خوبی دارم