لطفا کمی صبر کنید

کاسیاس: بوفون الگوی تمام دروازه بانان جهان است؛ ایتالیا می تواند آرام باشد زیرا دوناروما را دارد