لطفا کمی صبر کنید

اشکرینیار: هواداران اینتر می خواستند اسمم را عوض کنم؛ از علاقه بارسلونا بی خبرم