لطفا کمی صبر کنید

پست معنادار علی کریمی پس مصاحبه جنجالی در مورد تاج و کفاشیان

علی کریمی، یک روز پس مصاحبه جنجالی در مورد تاج و کفاشیان، پست معناداری را از طریق صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.