لطفا کمی صبر کنید

برگزاری انتخابات کمیته با اساسنامه قدیم و آئین نامه انتخاباتی

زمان انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی مشخص شده که قرار است اساسنامه قدیمی این کمیته و آئین نامه انتخاباتی ملاک برگزاری آن باشد.