لطفا کمی صبر کنید

کاپیتان تراکتور بخشیده شد؟

مهدی کیانی کاپیتان تیم تراکتورسازی تبریز بخشیده نشده است و او باید محرومیت دو ماهه اش را تمام و کمال بگذارند.