لطفا کمی صبر کنید

تمرین دو نوبتی استقلالی‌ها در کیش

تمرین تیم فوتبال استقلال امروز در دونوبت برگزار می شود و در هر دو نوبت بازیکنان این تیم به انجام تمرین های تاکتیکی خواهند پرداخت.