لطفا کمی صبر کنید

ممکن است ایران با پرتغال همگروه شود

بنابه نوشته یک روزنامه اروپایی، احتمال همگروهی ایران و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ وجود دارد.