لطفا کمی صبر کنید

سفرپنهانی سلطانی‌فر به مالزی برای دیدارباشیخ سلمان!