لطفا کمی صبر کنید

مشخص شدن حریفان ایران در تنیس فدکاپ

تیم ملی تنیس ایران حریفان خود را در گروه دو مسابقات فدکاپ شناخت.