لطفا کمی صبر کنید

اردوی متصل به اعزام تیم ملی وزنه برداری جوانان دارای معلولیت برگزار می شود

10 ملی پوش تیم وزنه برداری جوانان دارای معلولیت برای آمادگی حضور در بازی های پاراآسیایی جوانان از 2 آذر ماه وارد اردو می شوند.