لطفا کمی صبر کنید

هفته دوازدهم بوندس لیگا از نگاه آمار و ارقام؛ حضور شالکه در بالای جدول پس از 5 سال