لطفا کمی صبر کنید

پوچتینو: دلیل غیبت رز برابر آرسنال عدم آمادگی او بود، نه چیز دیگری