لطفا کمی صبر کنید

اولتیماتوم مدیران دورتموند؛ پیتر بوش تنها دو بازی مهلت دارد