لطفا کمی صبر کنید

رشفورد: در کودکی یک دروازه بان بودم و الگوی خود را تیم هاوارد قرار دادم