لطفا کمی صبر کنید

کونته: در بازی برگشت با رم، میل و اراده کافی برای تغییر نتیجه را نداشتیم؛ کریستنسن شایسته حضور در ترکیب چلسی است