لطفا کمی صبر کنید

تمجید سایت ایتالیایی از قدرت دفاعی ایران با کی‌روش

یک سایت ایتالیایی به قدرت خط دفاعی ایران در انتخابی جام جهانی اشاره کرد.