لطفا کمی صبر کنید

تبدیل ورزش به بازی راهکاری برای افزایش انگیزه ورزشی

مطالعات اخیر نشان داده است که تغییر دادن ورزش خانوادگی به بازی باعث افزایش انگیزه افراد خانواده‌ برای ورزش کردن می‌شود.