لطفا کمی صبر کنید

میزبانی چند کشور در جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۳

فدراسیون جهانی بسکتبال، کاندیدا‌های نهایی برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۳ را اعلام کرد.