لطفا کمی صبر کنید

بازهم قصه همیشگی لیدرها در پرواز پرسپولیس

لیدرهای پرسپولیس در دوران مدیریتی طاهری معمولا در تمام سفرهای این تیم حضور داشتند.