لطفا کمی صبر کنید

این مثلا عذرخواهی بود آقای بیرانوند؟

علیرضا بیرانوند ۲۴ساعت بعد از اینکه با حرکات عجیبش در بازی با پدیده شهر را به هم ریخت و البته ساعاتی بعد از آنکه سر تمرین رفتارهای تحریک‌آمیز دیگری از خودش نشان داد،