لطفا کمی صبر کنید

بازی با ایتالیا معادل ۶۰ جلسه تمرین بود

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: مسابقات تدارکاتی اهمیت زیادی برایمان دارند و حتی یک بازی دوستانه با ایتالیا با ۶۰ جلسه تمرینی برابر بود.