لطفا کمی صبر کنید

کفاشیان: قانون لغو برگزاری بازی در کشور ثالث شامل تمام کشورها می شود

نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: طبق تصمیم هیئت رئیسه AFC قانون لغو برگزاری بازی در کشور ثالث شامل تمام کشورها می شود