لطفا کمی صبر کنید

یک میلیارد و هشتصد میلیون روبل به بودجه جام جهانی اضافه شد

دولت روسیه در سال 2017 به بودجه ساخت و ساز برای جام جهانی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون روبل اضافه کرد.