لطفا کمی صبر کنید

تاثیرگذار اما غایب؛ جباری چند درصد بازی‌های استقلال بازی کرده است؟

کم بازی کردن و موثر بودن، دو خصوصیت فوتبال جباری است. خصوصیاتی که معمولا، موثر بودن آن تحت تاثیر مختصر بودنش قرار می‌گرفت.