لطفا کمی صبر کنید

صعود کمانداران نوجوان دختر به مرحله حذفی کسب سهمیه المپیک

کامنداران نوجوان ایران در بخش دختران به مرحله حذفی رقابت های کسب سهمیه المپیک راه پیدا کردند.