لطفا کمی صبر کنید

محرومیت 3 اسکی‌باز روس توسط کمیته بین‌المللی المپیک

3 اسکی‌باز روس توسط کمیته بین‌المللی المپیک محروم شدند.