لطفا کمی صبر کنید

یک تمرین سبک به انضمام اتمام حجت شفر، برنامه استقلال پیش از دیدار با پیکان

ایلنا: آخرین تمرین استقلال پیش از دیدار با پیکان برگزار شد.