لطفا کمی صبر کنید

آیت الله مکارم شیرازی: با حضور بانوان در ورزشگاه مخالفیم؛ ورود خانم ها به ورزشگاه موجب فساد خواهد شد