لطفا کمی صبر کنید

سامانتا کر، بهترین زن فوتبالیست سال 2017 آسیا شد